ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ


Tο Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Κύπρου ξεκίνησε το 2002 ερευνητικό  πρόγραμμα με απώτερο σκοπό την
ανίχνευση, τον προσδιορισμό επιπέδου ακτινοβολίας καθώς και συστηματική ταξινόμηση των φυσικών ραδιοϊσοτόπων σε διάφορες περιοχές της Κύπρου. Με το  ερευνητικό αυτό πρόγραμμα συμβάλουμε και στην προσπάθεια της Πολιτείας για την απόκτηση εκ μέρους των πολιτών περιβαλλοντικής συνείδησης παρόμοια με αυτή που υπάρχει σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 

Οι μετρήσεις και η ανάλυση των αποτελεσμάτων εκτελέστηκαν στο Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Εφαρμόστηκαν σύγχρονες τεχνικές α- και γ- φασματομετρίας υψηλής ενεργειακής διακριτικής ικανότητας για τον υπολογισμό της ραδιενεργού δόσης. Επίσης διεξήχθησαν μετρήσεις της συγκέντρωσης ραδονίου με φορητούς ανιχνευτές σε κατοικημένες περιοχές της Κύπρου.

Οι πρώτοι χάρτες Φυσικής Ραδιενέργειας και Ραδονίου της Κύπρου έγιναν πραγματικότητα.   

 

 Γάμμα φασματομετρία    Μετρήσεις ραδονίου     

Άλφα φασματομετρία    Χρήσιμες σχέσεις     Γλωσσάριο

In Situ γάμμα φασματομετρία

Γάμμα φασματομετρίαIn Situ γάμμα φασματομετρίαΜετρήσεις ραδονίου

     Τελικά συμπεράσματα  

Το πρόγραμμα χορηγείται απο το Κυπριακό Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ( Ι. Π. Ε. ) (Grant No. 45/2001). 


©  Nuclear Physics Laboratory, University of Cyprus