ΦΥΣ322-
ΦΥΣ522-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ  ΙΙ  

     (πειράματα ατομικής και πυρηνικής φυσικής)


Διδάσκωv: Χαράλαμπος Τσέρτος

   

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

  Το  “ΦΥΣ322 - Εργαστηριακή Φυσική ΙΙ”, είναι ένα  εργαστηρικά μάθηματο οποίο προσφέρεται  στους τεταρτοετείς φοιτητές του πτυχίου Φυσικής του Τμήματος Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, η δημιουργική και αυτόνομη εξάσκηση των τελειόφοιτων φοιτητών σε ένα  σύγχρονο  εργαστηριακό περιβάλλον,  αποτελεί  ένα αναγκαίο συστατικό και απαραίτητο εφόδιο ενός πτυχίου φυσικής, ανεξάρτητα με την κατεύθυνση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό που θα ακολουθήσουν αργότερα.  Ειδικά όμως οι  σύγχρονες απαιτήσεις στην αγορά εργασίας επιβάλλουν την απόκτηση εμπειρίας εκ μέρους των φοιτητών στις νέες τεχνολογίες αναφορικά με  υπολογιστικά και ηλεκτρονικά συστήματα, ανιχνευτικές διατάξεις, συσκευές Lasers, κυκλώματα μικροηλεκτρονικής,  κτλ.

 Η  ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει μια σειρά από επιλεγμένα πειράματα Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής με κύρια έμφαση στην αυτονομία και αυτοτέλεια κάθε πειράματος. Επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί, εκεί όπου είναι δυνατό, στη χρήση υπολογιστών τόσο για τη λήψη όσο και για την επεξεργασία και ανάλυση των πειραματικών δεδομένων.

Μαζί με το αντίστοιχο μάθημα της Πυρηνικής Φυσικής (ΦΥΣ321), το οποίο προσφέρεται το εαρινό εξάμηνο, αποτελούν μια ενότητα εξιδίκευσης σ έναν από τους θεμελιώδης κλάδους της φυσικής.

  

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

   

Η τελική βαθμολογία (ΤΒ) θα προκύψει ως εξής:

σε ποσοστό 40% από την αξιολόγηση των γραπτών  εκθέσεων  (reports) (ΓΕ) με τα αποτελέσματα κάθε πειράματος.   

σε ποσοστό 20%  από προφορική εξέταση (ΠΕ)  και γενικά από τη συνολική παρουσία και προετοιμασία του φοιτητή κατά την  διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων.

σε ποσοστό 40% από την τελική γραπτή εξέταση (ΤΕ) στο τέλος του εξαμήνου, που θα περιλαμβάνει θέματα από όλη την ύλη των πειραμάτων και από  την εισαγωγή.

 Ήτοι συνοπτικά:

 

ΤΒ= 0.4*ΓΕ+ 0.2*ΠΕ + 0.4*ΤΕ

 Extra bonus:  όποιος γράψει στην τελική εξέταση άριστα  ( >= 8.5 ) επιβραβεύεται από τον διδάσκοντα με 0.5/10 στην τελική του βαθμολογία.